Remeha Connect voorspelt het onderhoud aan jouw cv-ketel
Remeha Connect printplaat

Remeha Connect

Comfortklachten tot een minimum beperkt.

Kenmerken

  • Het voorspellen van noodzakelijk onderhoud
  • Het voorspellen, uitsluiten of oplossen van ketelstoringen
  • Geen gebruik van wifi

Service USP’s

  • Jouw installateur beheert op afstand het functioneren van je cv-ketel
  • Harde storingen aan je cv-ketel worden tot een minimum beperkt
  • Onderhoud wanneer jou het uitkomt

Aan de slag

met Remeha Connect

Wat is Remeha Connect?

Remeha Connect indicatie onderhoud

Zien wanneer een ketel onderhoud nodig heeft

Remeha Connect is een nieuwe digitale service, waarmee we op de snel veranderende digitale wereld inspelen.


Remeha Connect draait om ‘voorspellend onderhoud’ en heeft als doel het voorspellen van noodzakelijk onderhoud en uiteindelijk zelfs het voorspellen, uitsluiten of oplossen van ketelstoringen. Doordat we samen met jouw installateur op afstand het functioneren van de ketel in de gaten houden, kunnen we zien wanneer een ketel onderhoud nodig heeft. Zelfs nog voordat een storing optreedt. Op deze manier worden comfortklachten tot een minimum beperkt!

Voordelen Remeha Connect

Remeha Connect bezoek installateur

Een effectief bezoek van je installateur bij storing

Een storing of een dreigende storing wordt digitaal doorgegeven. De installateur weet precies wat er mankeert aan het toestel. Hierdoor kan hij de situatie veel beter inschatten en direct de juiste onderdelen meenemen. Verrassingen op locatie worden dus beperkt. Voor jou betekent dit een snellere en effectievere afhandeling van de storing en de kans op een herhaalbezoek neemt aanzienlijk af!
Remeha Connect waakt over de ketel

Jouw installateur ‘waakt’ over het functioneren van jouw cv-ketel

Doordat jouw installateur op afstand over het functioneren van de ketel ‘waakt’, kan hij het functioneren van de ketel beter beoordelen en actie ondernemen wanneer dat noodzakelijk is.

Harde storingen aan je cv-ketel worden tot een minimum beperkt

Doordat de installateur de meldingen kan analyseren en preventief onderhoud kan inplannen worden harde storingen tot een minimum beperkt. Zo geniet je optimaal van jouw Remeha cv-ketel!
Onderhoud plannen wanneer het jou uitkomt

Onderhoud wanneer het jou uitkomt!

Doordat de installateur een dreigende storing kan zien aankomen, kan hij ook tijdig een afspraak met jou maken (wanneer het jou uitkomt!) om het probleem op te lossen.

Connected producten

Remeha Connect plaatsen

Tzerra Ace wandketel connected product

De Tzerra Ace cv-ketel wordt uitgerust met de Connect communicatiemodule. Deze extensiemodule wordt door de installateur ingebouwd in de controlbox van de cv-ketel, of in een aparte behuizing ernaast. Deze Connect communicatiemodule heeft geen invloed op het functioneren van de cv-ketel.

De communicatiemodule werkt op basis van GPRS en is daarmee netwerk-onafhankelijk. Aansluiten op jouw wifi-netwerk is dus niet nodig!

Remeha Connect wordt in de toekomst verder uitgebreid

Ontwikkeling Remeha Connect

Remeha Connect zal zich sterk blijven ontwikkelen. Zowel op basis van informatie uit de markt als op basis van informatie uit het systeem kunnen wij de dienstverlening verder uitbreiden.

Remeha Connect zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor andere Remeha-producten.

Aanschaf en aanmelden

Remeha Connect Aanschaffen

Aanschaffen doe je zo

Ben je geinteresseerd in Remeha Connect en wil je deze aanschaffen? Laat dan je gegevens achter en wij sturen je aanvraag naar een gespecialiseerde Remeha Connect-installateur. Hij neemt contact met jou op.
Kwaliteit

Meld je aan en geef je installateur toegang tot ketelgegevens

Aanmelden is belangrijk omdat je hiermee je installateur toegang geeft tot de ketelinformatie. Pas dan kan gaat Remeha Connect in werking. Voor de aanmelding heb je de laatste vijf cijfers van het ketelserienummer en Remeha Connect module serienummer nodig. Deze vind je op de registratiekaart, deze registratiekaart is bij Remeha Connect bijgesloten.

Privacy

Remeha Connect waakt over de ketel

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij Remeha hechten we veel waarde aan privacy en we behandelen en beveiligen jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Remeha en BDR Thermea Group is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Remeha en jouw eigen installateur. Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor het beheer van onze IT. Met deze derden sluiten we overeenkomsten waarin onder meer is bepaald dat zij vertrouwelijk met jouw gegevens zullen omgaan en jouw gegevens adequaat zullen beveiligen.
Remeha is uiterst zorgvuldig met gegevens.

Zijn mijn gegevens veilig opgeslagen?

Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het privacy statement.

Downloads